ОРЪЖИЯТА В У ШУ


 

 


В У ШУ съществуват повече от 400 вида оръжие. Ще се опитаме да изброим някои от тях:


1. Повече от 80 вида мечове, например: дълъг меч, МЯО ДАО - подобен на японската катана, ”седемзвезден”, ”златния блясък”, ”безстрашен”, ”действен”, ”ЮЕН ЯН ЦЗИЕН” и др.
2. Повече от 60 вида саби, например: проста сабя, шашка, сабя на конника, Ъ МЕЙ - ска сабя, сабя на синия дракон и др.
3. Повече от 40 вида копия, например: четиригранно, стреловидно, ”крушов цвят”, сърповидно, копие с една, две или повече куки и др.
4. Повече от 50 вида лъкове, например: арбалет, императорски лък, ”дървено перо”, ”свещенна ръка”, ”бягащия тигър” и др.
5. Повече от 10 вида тризъбци, например: тризъбеца на ФАН ТИЕН, ”младия цвят”, източен тризъбец и др.
6. Повече от 10 вида брадви и секири, например: секира “разцепваща планината”, брадва “зъбите на тигъра” и др.
7. Повече от 10 вида камшици, например: камшици със седем, девет, тринадесет съчленения и др.
8. Повече от 10 вида бухалки, например: квадратна, шестоъгълна и др.
9. Повече от 10 вида куки, например: кука “хватката на златния дракон”, ”тигър на небето”, ”летящата кука” и др.
10. Повече от 10 вида тояги, например: дълга тояга, тояга до веждите, с три съчленения и др.


Освен тези оръжия съществуват какви ли не още брони, вили, лопати и други характерни оръжия.
Оръжията, които се използват в съвременното спортно У ШУ са всъщност основните видове, практически използвани във всички стилове и школи. Това са тоягата, копие, сабя и меч.
Друг критерий, според който се класифицират оръжията е тяхната дължина - съответно дълги и къси. За основа на техниката с дълго оръжие служи тренировката с дълго копие и дълга тояга. Основата на късото оръжие може да бъде усвоена чрез сабята и меча.
Освен това оръжията биват твърди - копие, сабя, меч, тояга, и меки - това са различни видове камшици и вериги и дву, три и повече секционни тояги.

 

 

 

ОСОБЕНОСТИ НА РАБОТАТА СЪС САБЯ

ОСОБЕНОСТИ НА РАБОТАТА С КОПИЕ

ОСОБЕНОСТИ ПРИ РАБОТАТА С МЕЧ

ОСОБЕННОСТИ НА РАБОТАТА С ТОЯГА

ГЪВКАВИ ОРЪЖИЯ

 

ВИДЕО

НАЧАЛО