ОСОБЕНОСТИ НА РАБОТАТА СЪС САБЯ


iro.gif (4503 bytes)

iro.gif (4503 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

Сабята или на китайски ДАО се отнася към късите оръжия. Най-често се държи с една ръка, а другата описва съгласувани движения. Поговорката гласи: ”ДАН ДАО КАН ШОУ, ШУАН ДАО КАН ЦЗОУ” или “Когато тренираш с една сабя следи ръката, когато тренираш с две саби - следи стъпките”.
Основните технически похвати са :разсичане, разпаряне, мушкане, режене, пробождане, помитане и др. ”Очите като мълнии, ръцете като вятър, резки промени в посоките, атака и отстъпване, сабята неотлъчно следва тялото, силата се направлява чрез тялото и през ръката достига острието”.
Базовата техника при използване на единична и двойна сабя е една и съща, но при използването на две саби ударите са много повече.
Това, което европейците биха нарекли алебарда китайците наричат ДА ДАО или голяма сабя. Това е дълго оръжие с разрушителна мощ. В древноста са го наричали “оръжието командващо сто войника”. Неговото тегло може да достигне 20 кг. От само себе си се разбира, че за да може човек да борави с такова оръжие се изисква сила, при това не просто физическа сила, а онова, което китайците наричат НЕЙ ГУН, или "вътрешно умение". Всъщност упражненията с всички видове оръжия имат за цел да доразвият уменията, които са предварително наработени с голи ръце, тъй като е абсурдно да се практикува с което и да е оръжие без елементарна базова техника.
За маниера на техниката със сабя: дързост, скорост, голяма амплитуда и сила. Не напразно в поговорките често сравняват сабята със свиреп тигър.
"Когато тренираш с две саби скороста трябва да е такава, че дори дъжд да вали нито капка да не падне върху теб."
"Чува се само свистенето на сабята, но дори сянката и не се вижда".

 

 

 

Начало

iro.gif (4503 bytes)