ГЪВКАВИ ОРЪЖИЯ


iro.gif (4503 bytes)

iro.gif (4503 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

 

Към гъвкавите оръжия спадат ШЕН БЯО - верига с остър накрайник, ЛЮ СИН ЧУЙ - "чук - метеорит", САН ЦЗИЕ ГУН - трисекционна тояга, БИЕН - камшици - седем, девет и тринайсет секционни. Дължината на тези оръжия варира най-вече според ръста на боеца.
Работата с гъвкаво оръжие е доста по-сложна в сравнение със стандартните оръжия, много по-лесно трениращия може да се травмира, достатъчно е едно неправилно координирано движение и оръжието да се заплете, да ви удари накрайника или да се спънете. Ето защо преди да хване човек в ръцете си дълго оръжие, той трябва да бъде абсолютно "на ти" с всички основни видове оръжия - тояга, сабя, меч и копие.

ШЕН БЯО - това е дълга връв с накрайник наподобяващ острие на копие. Техниката е доста своеобразна. Основни прийоми: омотаване, изхвърляне, махови удари, удари с корпуса и с използване на различни стави от тялото. Постоянна смяна на дължината на връвта чрез променливи захвати, въртене на различни нива, промяна в скоростта, силата и посоката.
В мекотата се таи огромна сила, стига тя да бъде приложена точно.

ЛЮ СИН ЧУЙ - може да бъде двоен и единичен. Представлява дълга връв, към която на единия или на двата края са привързани метални топки. Техниката като цяло е аналогична на тази с ШЕН БЯО. Изхвърлянето на накрайника е мълниеносно и притежава огромна сила, от там и названието -"падащ метеорит".

САН ЦЗИЕ ГУН - тояга от три части, свързани помежду си с връв или метални верижки или скоби. Общата дължина на оръжието трябва да бъде равна на височината на боеца. Основни прийоми: помитане, разсичане, промушкване, отбиване, блокиране и др. Изисква се много добра координация, скорост, решителност и сила. Изключително важно е захващането на оръжието да бъде много ловко, променливо, но стабилно.

БИЕН - общо наименование на всички видове камшици. Това могат да бъдат и железни пръчки, на които са прикрепени верижно съответно седем, девет или тринайсет колелца. Основни прийоми: проникващи удари, странични, сечащи, закачащи и свързващи удари. Специфично оръжие, при високо ниво на владеене на тази техника не е проблем да се защитите от противник със сабя или меч. Относително е разбира се, преди всичко на преден план са уменията, оръжието, каквото и да е то е просто едно продължение на вашите ръце. Ако ръцете ви са умели, то оръжието ще бъде "послушно" и най-важното - ЩЕ БЪДЕ ИМЕННО ОРЪЖИЕ ! В противен случай и най-страшното оръжие, при липса на умения се превръща в безполезен предмет! Не само няма да ви помогне, но евентуално ще ви попречи да реагирате адекватно, най-много да ви го отнемат и тогава...положението става наистина сериозно !

 

Основен закон

НЕЗАВИСИМО КАКВО Е ОРЪЖИЕТО ХЛАДНО, ОГНЕСТРЕЛНО, КЪСО, ДЪЛГО, ТВЪРДО, ГЪВКАВО - ПРИНЦИПА Е ЕДИН - АКО ГО НОСИТЕ, ЗНАЧИ ТРЯБВА ДА УМЕЕТЕ ДА ГО ИЗПОЛЗВАТЕ ! ВЕДНЪЖ ИЗВАДЕНО НА ПОКАЗ, ТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ УПОТРЕБЕНО ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ! В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ СИ СЛУЖЕТЕ ДОРИ САМО С НАЙ ОБИКНОВЕНА ПРЪЧКА САМО ЗА СПЛАШВАНЕ ! МОЖЕ ДА ВИ КОСТВА ЖИВОТА !


Начало

iro.gif (4503 bytes)