ОСОБЕНОСТИ НА РАБОТАТА С КОПИЕ


iro.gif (4503 bytes)

iro.gif (4503 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

Съвременния вариант на копието е резултат от еволюцията на пиката МАО - едно от най-представителните оръжия и не случайно смятано за може би най-опасното в боевете на широко и открито пространство. Това е дълго оръжие, чиято сила е най-вече в мушканията. Наричали са го "Царя на дългите оръжия" и "Царя на войниците".
Съществуват много школи по ЦЯН ШУ - или "изкуството на копието". Най-известни от тях са: "Копието на семейство ШЪ", "Копието на семейство МА", "Копието на семейство ЯН", "Копието на семейство ША", "Шаолинско копие" и др. Всички тези направления имат свои особености. Например "Копието на семейство МА" има много дълъг и остър накрайник със специфично положение на захвата. "Копието на семейство ША" е от бамбук и се отличава с характерни позиции на краката. Рода ЯН използва дървени копия, а техниката се отличава с особена дързост и ярост.
В древността копията са били с най-различна форма на острието - стреловидни, четиригранни, дъговидни, двуглаво копие, сърповидно копие и др.
Съвременния вариант се изготвя от ясен, а накрайника е стреловиден.
Базовите техники при работа с копие са ЛАН, НА, ЧЖА - или блок, захват и мушкане. Тези три прийома са известни като "заплитащото копие" и трябва да се изпълняват мълниеносно. Мушкането като най-честия използван атакуващ прийом се изпълнява на трите нива, но най-оптималното се счита средното ниво, т.е. в центъра на тялото на противника. Поговорката гласи: "Средното ниво е кралското, а и е най-трудно за блокиране". Удара трябва да се нанася в една линия със задния крак и върха на копието, да не се разчита на ръцете, а да се използват краката и тялото, ръцете само направляват във вярната посока оръжието. Този принцип разбира се е общ при боравенето с всички видове оръжия.
Освен гореспоменатите три базови прийома съществуват безброй други: разсичащи, помитащи, нанизващи, точкови и други удари. Движенията трябва да са ловки, яростни, внезапни, еластични, придвижванията - леки, бързи, устойчиви и точни. "Хванеш ли копие - бъди като летящ дракон".
Копието се смята за едно от най-трудните оръжия. Старите майстори твърдят, че при добра базова техника, човек може да се научи грамотно да борави с тояга за година, три години поне са нужни за сабята, девет за меча, а копието се усъвършенства цял живот. Разбира се изказването е метафорично, със същия успех може да се твърди, че усъвършенстването на техниката с кое да е оръжие може да продължи цял живот, както на практика е ставало в цялата история на У ШУ.

 

 

 

Начало

iro.gif (4503 bytes)