Видео


Здравейте!

Представените упражнения представляват така наречената базова техника (ЦЗИ БЕН ГУН) в У ШУ. Тя е обща и задължителна за всички китайски школи и стилове по бойно изкуство. Без владеенето на ЦЗИ БЕН ГУН по-нататъшното изучаване на който и да е стил е абсолютно безмислено. На клиповете е показан крайния резултат от овладяването на базовата техника, а не метода за постигането и.

 

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

Базова техника - Пи Гуа

 

Дан Пи Шоу:

5.

 

У Лун Пан Да:

6.

 

НАЧАЛО