ТАН ЛАН ЦЮАН


iro.gif (4503 bytes)

iro.gif (4503 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАН ЛАН ЦЮАН

(ЮМРУКА НА БОГОМОЛКАТА)


Чжан Сюй Шан демонстра техниката туо би бу син чжан от формата "Лан Цзие"

 


ИСТОРИЯ НА СТИЛА


Счита се, че този стил е създаден от човек на име Ван Лан, който бил родом от провинция Шан Дун. Според историческите хроники, Ван Лан е роден в началото на династия Цин, от ранно детство се занимавал с бойни изкуства. Легендата гласи, че той отишъл в манастира Сун Шан Шао Лин, но загубил в двубоя си с един от монасите и огорчен от този факт, се отправил в странство, за да търси учители. Веднъж случайно видял как една богомолка се бори с цикада и получил просветление, създавайки метод за настъпване с атака и отстъпване със защита, което неочаквано му помогнало да постигне високо майсторство в У ШУ. По-късно, за да съхрани спомена за своето озарение, в чест на насекомото, той нарекъл стила си Тан Лан Цюан.

Посещавайки за втори път Шао Лин, Ван Лан спечелил всички двубои, които провел с монасите. По-късно, завръщайки се в Шан Дун, предал Тан Лан Цюан на даоските монаси от планината Лао Шан. От неговите ученици - даоса Шън Сяо и Ли Сан Цзиен този стил се предава до наши дни.

До XIX век стила на богомолката не бил разделян на отделни направления. През XIX век се отделил в самостоятелно направление Лю Хъ Тан Лан Цюан - "юмрука на богомолката на шестте хармонии". В наши дни този стил е разпространен в окръзите Чжао Юен и Хуан Сиен, провинция Шан Дун. Това направление го наричат още "меката богомолка". За основател се смята Лин Шъ Чун, който изучавал при дядо си Лю Хъ Цюан - "юмрука на 6-те хармонии", а при Вей Сан - Тан Лан Цюан. Понастоящем в това направление има 6 форми, взети от Тан Лан Цюан и една форма от Лю Хъ Цюан.

По-късно Тан Лан Цюан се разделил на два големи клона. Първия от тях се нарича Ци Син Тан Лан Цюан -"юмрука на богомолката на седемте звезди". За негов създател се смята ученика на даоса Шън Сяо - Ли Сан Цзиен, собственик на охранителна фирма. Ученика на Ли - Ван Юн Чун, доразвил стила и добавил към него методи от стилове на бой на дълга дистанция, получавайки това, което сега наричат Ци Син Тан Лан Цюан.

Мей Хуа Тан Лан Цюан - "юмрука на богомолката и цвета на сливата " води началото си от майстор Ли Бин Сяо, при когото се обучавал Чжао Ци Лу. Ученика на Чжао - Лян Сюе Сян се смята за създател на Мей Хуа Тан Лан Цюан.

Един от учениците на Лян - Цзян Хуа Лун, преди стила на богомолката изучавал Мей Хуа Цюан и стила на маймуната. По-късно, в Йен Тай, той изучил Тун Бей Цюан при Ван Чжун Цин, а така също и Ба Гуа и Син И при Чън Дъ Шан. Добавяйки към тези техники методи за бой на земя, той създал Ба Бу Тан Лан Цюан - " юмрука на богомолката на осемте стъпки". Ядрото на стила са 6 форми, наречени Ба Бу Чжай Яо Цюан - "избрана същност на стила на осемте стъпки", послужили за основа на създаването на нови форми и изменения, внесени от други системи. Ученика на Цзян - Фън Хуан И, продължил формирането на стила, добавяйки прийоми на Цин На - "ключове" от стила на орловите нокти, а така също и хвърляния от китайската борба Шуай Цзяо. Ученика на Фън - Вей Сяо Тан (1901-1982), разпространил стила, преподавайки в китайската армия. След 1948 г. той избягал в Корея, а след това се преселил в Тайван.

Стила Чан Цюан Тан Лан - " стил на богомолката на дълга дистанция" е свързан с името на Ван Сун Тин (1884-1964), който се обучавал при Цзи Чжун Дъ, който пък от своя страна учил при Хуан Юн Кай. Хуан изучавал стила на богомолката при Лян Чжун Чуан (син на Лян Сюе Сян). Ван Сун Тин преподавал в Института по Гуо Шу в Цин Дао, бил в добри отношения с майстора на Ци Син Тан Лан - Луо Гуан Юй и неговия ученик Хуан Хан Сюн. Преподавания от тях стил бил смесица между Мей Хуа и Ци Син Тан Лан и голямо количество прийоми за бой на дълга дистанция. В Тайван този стил го наричат Ци Син Тан Лан, а самия майстор Ван наричал стила си Шуай Шоу Тан Лан -"юмрука на богомолката и хвърлящите ръце".

Ми Мен Тан Лан Цюан - "юмрука на богомолката и тайните врати" бил създаден от ученика на ученика Ван Юй Шан. Ван се обучавал при Цзян Хуа Лун и Сун Цзи Дъ. Неговия ученик Лю Дуо Сан обучил Чжан Дъ Куй. Чжан се преселил в Тайван и там този стил започнали да го наричат Ми Мен Тан Лан или Би Мен Тан Лан - "затворените врати". Фактически, този стил е версия на Мей Хуа Тан Лан, в която отсъстват част от формите, а позициите са по-ниски, движенията са по-малки и компактни.

Тай Цзи Мей Хуа Тан Лан Цюан - "юмрука на богомолката на Великия Предел и цвета на сливата" води началото си от Хао Лиен Жу, който изучавал Мей Хуа Тан Лан при Лян Сюе Сян и Цзян Хуа Лун, предал изученото на шестте си сина. Неговия официален приемник - Хао Хън Лу завършил формирането на стила и му дал името Тай Цзи Мей Хуа Тан Лан Цюан.

Освен горепосочените, съществуват и други направления в Тан Лан, но с тях се занимават толкова малко хора, че за тях почти нищо не е известно, освен името.


ОТЛИЧИТЕЛНИ ОСОБЕНОСТИ НА ТАН ЛАН ЦЮАН


Тан Лан Цюан е абсорбирал най-доброто от 18-те стила, на чиято основа е бил създаден и за това се характеризира с голямо разнообразие, само юмручните форми са над десет разновидности.

Техниката в Тан Лан Цюан може да се раздели на две групи: техника, целяща укрепването на цялото тяло - скокове, увеличаване силата на краката, подобряване на уменията с ръце, повишаване на скоростта, Ци Гун;
Техника, имаща отношение към реалния бой - удари с лакти, ръце, крака, методи за бой на земя.

Специфичните особености на Тан Лан Цюан могат да бъдат обощени в следните пунктове :
1. Прецизна техника на ръцете.

В Тан Лан Цюан техниката с ръце е изключително разнообразна, гъвкава, динамична и объркваща противника. Бързина и непрекъснатост, гледайки отстрани, се създава впечатление, че от подобни атаки е невъзможно да се защитиш.

2. Свързаност на долната и горна част на тялото.

В Тан Лан Цюан се акцентира не само на ръцете и горната част на корпуса, но и но координирането на краката и ръцете. Например, повдигайки ръка за удар в лицето, едновременно с това се изстрелва крака за помитащ удар в краката на противника, или при подсечка, преминаваща в тласкащ удар в корема, едновременно с това се извършва атака с ръка към лицето на противника. Това значително затруднява защитата на вашия опонент.

3. Удари с крака.

Наред с популярните в У ШУ удари с крака, в Тан Лан Цюан има такива специфични прийоми, като Цзю Туи -"теглещ крак", тан Туо Шан Фън - "замахване с ветрило в позиция Тан Туо Шъ", Би Мен Цзяо - "крак затварящ вратата" и много други.

4. Скорост и смелост.

От всички клонове на Тан Лан Цюан, само в Лю Хъ Тан Лан предпочитат по-мекия подход, а в Ци Син, Мей Хуа, Ба Бу, Ми Мен, Шуай Шоу, Гуан Бан и други, без значение дали става въпрос за ръцете, кпаката или придвижванията - всичко се прави яростно и упорито. Закон на атаката - "бърз като вятъра, преместваш планини и преплуваш морета ".


ФОРМИ В ТАН ЛАН ЦЮАН


Изначално Тан Лан Цюан бил единен стил, много по-късно започнало разделението на клонове. За това съществуват форми, които се практикуват в много направления на Тан Лан, а има и такива, които са характерни само за определен клон. Освен това, формите се делят на базови, които обединяват в себе си базовата техника, и специални, посветени на някакъв аспект или принцип на техниката ( например, методи за бой на земя, сложни нелинейни придвижвания, специфични методи за въздействие на лакътната става и др.), които могат и да отсъстват при базовото ниво.


БАЗОВИ ФОРМИ

1. БА ШЪ - "8 ФОРМИ"
2. ЧЖЪ ЛУ - "Движение по права линия"
3. БАЙ ЮАН ТОУ ТАО - "Бялата маймуна краде праскови"
5. БЪН БУ - " Взривна стъпка "
6. ЛАН ЦЗИЕ - "Преграждане и пресичане "
7. ФАН ЧЪ - "Преобръщане на колелото"
8. МЕЙ ХУА ЛУ - "Път, подобен на цвят на слива"


ФОРМИ "ЧЖАЙ ЯО" - "Избрани важни техники"


1. И ЛУ
2. ЪР ЛУ
3. САН ЛУ - отработва се кръгова техника
4. СЪ ЛУ
5. У ЛУ
6. ЛЮ ЛУ
7. ЦИ ЛУ - отработва се техника на падане, защита и атака от земята


ФОРМИ С ПОВИШЕНА ТРУДНОСТ


1. ФЪН ШЪН БА ЧЖОУ - "8 лакти, разделящи тялото "
2. ТАН ЛАН ПУ ЧАН - "Богомолката лови цикада"
3. БА ТУИ - " 8 крака "
4. ГОУ ФА - " Методи за закачане "
5. ТАН ЛАН СИН - " Форма на богомолката "

.

 


Начало

iro.gif (4503 bytes)