ВЪЗНИКВАНЕ И ЕВОЛЮЦИЯ НА СПОРТНОТО У ШУ


iro.gif (4503 bytes)

iro.gif (4503 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

На 8 - 12 ноември 1953г. в китайския град ТИЕН ЦЗИН се състояла "Първата китайска съревнователна и демонстративна спартакиада". След това събитие, китайските власти сериозно се замислили за "одържавяване"на У ШУ. Като официални причини били посочени следните: У ШУ е мистифицирано, трябва да се освободи от неоправданата загадъчност, клановост, да се упрости терминологията, за да стане по-достъпна за народните маси. Тогавашния председател на Държавния Комитет по Спорта на КНР, призовал "да се отделят истинските ценности от фалшивите". Такава формулировка позволила естествено да се оставят "зад борда"уменията на традиционните майстори.
През пролетта на 1956г. тогавашния председател ЛЮ ШАО ЦИ се изказал пред Държавния Комитет по Спорта така: "Трябва да се усили изследователската и реформаторска работа по традиционните видове физическа култура в нашата страна, такива като У ШУ и ЦИ ГУН, да се изучи тяхната научна ценност. "В резултат на "изучаването на научната ценност" специална изследователска група създала редица абсолютно нови, до този момент не съществуващи нормативни форми. За тях било използвано старото название "ЧАН ЦЮАН" - "Дълъг Юмрук". В основата на този ЧАН ЦЮАН лежали няколко северни традиционни стила, където боя се води на дълга дистанция - ЧА ЦЮАН, ХУА ЦЮАН, ХУН ЦЮАН. Критерия за подбора на движенията за новия "стил" не били бойната ценност, достъпност или разработената методика, а преди всичко зрелищност и оздравителен характер. ЧАН ЦЮАН включвал широкоамплитудни красиви движения, широки махове и въртения с ръце, високи скокове, резки стопове и внезапни ускорения. Традиционните стилове не могли да попаднат под категорията "нормативни", тъй като имали съществени различия, например в ударите. В резултат на това били изключени по-голямата част от традиционните школи от рамката на "официалното У ШУ". На такъв принцип бил съставен и така наречения "НАН ЦЮАН" - "Южен Юмрук", образуван на базата на движения от традиционни стилове от провинция ГУАН ДУН. По аналогичен начин били съставени и нормативните форми с копие, тояга, меч, сабя и т.н.
Особено внимание било отделено на реформата на ТАЙ ЦЗИ ЦЮАН. Оздравителната му насоченост дала възможност той да се превърне в "стил номер едно" в КНР. Като резултат, от голямата, достатъчно сложна традиционна форма на стила на семейство ЯН, възникнал световно известния вече"Опростен ТАЙ ЦЗИ ЦЮАН" от 24 форми.
През есента на 1956г. били проведени първите демонстративни състезания по новия вид спорт - гимнастика У ШУ. В същата година била съэдадена и Китайската Асоциация по У ШУ, неин пръв председател станал ЛИ МЕН ХУА - син на един от създателите на КНР - ЛИ ДА ЧЖАО, провеждащ в областта на У ШУ официалната линия на партията. Грандиозната работа завършила с успех - У ШУ било вече под контрол на държавната власт, а традиционните майстори нямали право на мнение и участие. След това били създадени и местните асоциации. Планомерно се създавали специални спортни групи, младежки клубове. От 1957г. във всяка провинция, голям град и автономен вайон се създавали спортни отбори за участие в състезания. Постепенно правилата се реформирали, изискванията за зрелищност на движенията нараствали. Високи оценки започнали да дават за красив, висок скок и приземяване в устойчива и зрелищна позиция. Във формите били включени и акробатични елементи, кълбета, салта и т.н. От 1964г. спортистите били длъжни вече да се съревновават в многобой, т.е. да участват в няколко вида програми, а за победител се обявявал този, чиято сума точки била най-голяма. Така У ШУ се превърнало в типичен спорт на високи достижения, в който забележителни резултати може да постигне човек, влизащ в строго определена категория от подготвени хора, основно младежи.
През периода на Великата Пролетарска Културна Революция (1966 - 1976) състезанията по У ШУ въобще били забранени, за да не се разсейва народа от най-важните цели на класовата борба. След края и, възобновили състезанията, но станало ясно, че народа иска зрелища, а не просто красиви движения, хорото искат да гледат боеве. Започнала работа по създаването на спортни единоборства на основата на У ШУ. Официално ги нарекли САН ШОУ, но за рекламна цел често използвали стария термин САН ДА, с който се означавали в традиционното У ШУ ръкопашните боеве без правила. След няколко години на експерименти, към средата на 80 - те години започнали официалните състезания по У ШУ САН ШОУ от Всекитайски мащаб. Боевете се водили на квадратна неоградена платформа със страна 8 метра, в режим на пълен контакт, със защитно снаряжение. Разрешени били удари с ръкавиците, с крака и хвърляния, можело да се атакува в партер и да се изхвърли противника от платформата. От гледна точка на безопасност били забранени сериите от удари с ръка в главата.
Наблюдавайки как другите азиатски страни използват своите единоборства в качеството на локомотив за пробиване на западния пазар, китайското правителство решило да тръгне по същия път и започва работа за популяризиране на У ШУ на международната арена. Спортното У ШУ влиза в програмата на Десетите Азиатски Игри (и от тогава е техен постоянен елемент), а през 1989г. в ШЪН ЧЖЪН се състояло и Първото Международно състезание по У ШУ. За да се привлекат чуждестранни участници, били изменени правилата на боевете (в частност, започнали да се бият на бос крак, за да направят правилата по познати за каратисти, таекуондисти и тай - боксьори), а редица китайски спортисти на високо ниво не били допуснати до състезанията, за да могат чужденците да вземат призови места. През есента на 1991г. в Пекин бил проведен Първия Международен Шампионат по У ШУ. Мнозина били удивени, когато второ място заема сборния отбор на СССР, отстъпвайки с малко на домакините. Китайското правителство започнало сериозно да мисли по въпроса У ШУ да стане Олимпийски спорт. След провала на Пекин в кандидатурата му за домакин на Олимпиадата през 2000г., спаднал интереса на китйското ръководство съм У ШУ и няколко години в началото на 90 - те У ШУ било оставено на самотек. Но в последно време се наблюдава известно раздвижване по отношение на спортното У ШУ. Така в програмата на IV - я Световен шампионат през ноември 1997г. били включени нови видове, а през пролетта на 1998г. въвели промени в САН ШОУ - сега са позволени удари с колене и лакти. За да се увеличи интереса към заниманията с У ШУ, нееднократно са правени опити да се въведе рангова система. Първата такава система се състояла ат пет разряда, висшия от които бил "Герой на У ШУ". Тя просъществувала две години, после полека започнали да забравят за нея. През 1998г., във връзка с поредните опити за популяризиране на международната арена, Държавния Комитет по Спорт на КНР взел рещение за въвеждане в спортното У ШУ на рангове, съответстващи на международните стандарти. На състоялото се на 17 април 1998г. събрание на 120 видни У ШУ - исти били присъдени висши данове. За огромен принос в развититето на спортното У ШУ - ХЪ ФУ ШЕН, ЧЖАН ВЕН ГУАН и ЦАЙ ЛУН ЮН получили 9 - ти дан, 26 души получили 8 - ми дан, а 83 - ма - 7 - ми дан. Ще окаже ли това нововъведение някакво влияние на У ШУ - ще покаже времето.
И така, от какво се състои съвременното спортно У ШУ? Всички категории могат да бъдат разделени на две главни: гимнастика У ШУ - т.н. многобой и едиборства. В многобоя влизат: чан цюан, нан цюан, тай цзи цюан, нормативни форми по някои стилове традиционно У ШУ, форми с тояга, копие, меч, сабя и други оръжия. През 1997г. са въведени нови видове - тай цзи - меч, южна тояга и южен меч. Към единоборствата влизат у ушу - сан шоу, туи шоу, дуан бин (бой с меки мечове). Носят се слухове, че скоро ще има и правила за чан бин-бой с дълги оръжия, като тояги и копия.
В Тайван, в качеството на вечен съперник на КНР, също били съэдадени спортни варианти на У ШУ, в Тайван го наричат ГУО ШУ. Там боевете повече приличат на карате, заради полу - контактния правилник. Освен това има състезания по ТУИ ШОУ и ЧИ САО - Лепкави ръце (ЮН ЧУН ЦЮАН, т.е. Винг Чун).


 

Автор: С.Л. Березнюк

 

Начало

iro.gif (4503 bytes)