МЕТОДИ ЗА РЕАЛЕН БОЙ В ПИ ГУА ЦЮАН


iro.gif (4503 bytes)

iro.gif (4503 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

 

Школата ПИ ГУА се слави със своята невероятна скорост, взривно изхвърляне на силата, максимална дължина на дистанцията на удряне, многоизменчиви методи за придвижване.
От гледна точка на атаката и защитата, в ПИ ГУА атаката е главното, защитата-спомагателното. Атаката е корена на победата, защитата е база за атаката и подобряване качеството на самата атака.
Тренирайки ПИ ГУА САН ДА, първо трябва да се акцентира върху натренирането на ЦЗИ БЕН ГУН. Това фактически е основната тренировка на ръцете, очите, корпуса, крачките-като външна проява, а тренировката на ШЕН-ДУХА, И-ВОЛЯТА, ЦИ-ЕНЕРГИЯТА И ЛИ-СИЛАТА - като вътрешна проява. Поговорката "ЧЖУ МЕН СИЕН ЛИЕН САН НИЕН ЦЗЯ ЦЗЪ ПИ" - "ВЛИЗАЙКИ ПРЕЗ ВРАТАТА, ТРИ ГОДИНИ ТРЕНИРАЙ ОСНОВАТА" красноречиво говори за казаното по-горе. След този етап, отново се тренират ръцете, краката, кръста, постигайки определена степен на живост на
ръцете, краката, кръста, таза, коленете, раменете, лактите и китките. Само така може да бъде постигната бързината. "Бързина" означава бързина на ръцете, очите и крачките. Този принцип се подчертава в поговорката "ШОУ ДАО, БУ ДАО, ЙЕН СИЕН ДАО, ЧЖЪ ЯН ЦАЙ ВЕЙ МЯО" - "РЪЦЕТЕ ДОСТИГАТ, КРАЧКАТА ДОСТИГА, А ОЧИТЕ ДОСТИГАТ ПЪРВИ - ТОВА Е ИЗКУСТВО".
Придвижванията са изключително важни. Ако липсва жива мобилност, изкусно-многоизменчиви придвижвания, съчетани с прийоми с ръцете, като настъпване, отстъпване, стремеж, отклон, увиване, разширяване, издигане, придвижване то тогава вашата техника е безпочвена. Ако и погледа не е одухотворен и остър, то тогава сте обречени на гибел.
ПИ ГУА е взаимствал от 24-формения ТУН БЕЙ непрекъснатите стъпки, при атака те позволяват да се прилага прийом след прийом, оставайки през цялото време в контакт с противника, без да му се дава шанс за успешна защита.
На времето ГУО ЧАН ШЕН е демонстрирал този вид придвижване от разстояние 2 метра. Той не бягал, не скачал, стоял спокойно като Буда, внезапно се разнасяло свистене от разсечения въздух и миг след това противника падал на земята. Нито падналия, нито зрителите можели да кажат как точно е нокаутиран противника. За това казват, че когато ГУО ЧАН ШЕН удрял "ръцете му не се виждат, а краката предизвикват вятър". А той прилагал метода на крачката от ТУН БЕЙ изпреварваща атаката.
Достойнствата на техниката в ПИ ГУА се изразява в това, че "врага не се движи-и аз не се движа, ако врага мръдне малко-аз се движа преди него, бързото побеждава бавното".
В ПИ ГУА ЦЮАН не се прави пълно изхвърляне на силата, оставя се малко в запас, за да се избегне евентуален случай на пропуск, който да бъде използван от противника, а ние вече да сме без сили.

ОСОБЕНОСТИ НА ПИ ГУА САН ДА:

1. ИЗКУСНОСТ В "ЦЯН МЕН ЦЗИН ЧЖАО" - "АТАКУВАЙКИ ВРАТАТА - НАСТЪПВАШ С ПРИЙОМ". Това означава, че по време на двубоя трябва да се поддържа дистанция от противника и да се търси момент за атака. През това време се прави "разузнаване", съгласувано с методи на корпуса и придвижвания напред - назад, лъжливи движения вляво и дясно, променяйки формата и посоката, координирайки цялото тяло в очакване на удобен момент за атака.

2. ИЗКУСНОСТ В "СЮЙ СЮЙ ШЪ ШЪ" - "ТУ ПРАЗНО ТУ ПЪЛНО". "Празното" служи за финт, "пълното" - "хвърляш ръката и готово". При "празно" състояние трябва да се постигне "вътре празно-външно пълно", за да бъде трудно за противника да различи истинското от лъжливото.

3. ИЗКУСНОСТ В "ЛИЕН ЛИЕН ФА ЧЖАО" - "НЕПРЕКЪСНАТИ АТАКИ". Означава, когато атакуваш-непрекъснато настъпваш, а когато удряш - "пу фан, пу цзя, чжъ юй да да да" - "няма защити и блокове, само удари, удари, удари".

4. ИЗКУСНОСТ В "ПЪРВО-СВИРЕПОСТ, ВТОРО-СИЛА". "Първо-свирепост" означава енергично да се притиска противника, прийомите-все едно градушка, за допълнително психологическо въздействие над противника. "Второ-сила" - означава стоманена сила, присъствие на желязо и камък в ума, все едно стоманен меч разцепва дърва, за да може защитата на противника да е безполезна.

5. ИЗКУСНОСТ В МНОГООБРАЗНИ ИЗМЕНЕНИЯ И ПРОМЕНИ. Това означава, че на базата на отделни прийоми по време на схватка не се прилагат отделни прийоми, а комбинации от техники, за тези комбинации може да се каже "хиляди изменения, десет хиляди промени", те не са някаква твърдо установена ситема, а се комбинират спонтанно в един порой от удари. Относно методите на корпуса в ПИ ГУА се изисква: "Сърцето следва мислите, ЦИ тласка силата, очите следват ръцете, корпуса следва краката". Както при драконите и змиите - : удряш ги по главата-отговаря опашката, удряш опашката-отговаря главата, удряш средата-отговарят и главата и опашката.


 

 

Автор: ГУО ЖУЙ СЯН

 

 

Начало

iro.gif (4503 bytes)