ХАРАКТЕР И ТЕХНИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ НА ПИ ГУА ЦЮАН


iro.gif (4503 bytes)

iro.gif (4503 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

 

Съвременния ПИ ГУА ЦЮАН се е оформил на основата на традиционния ПИ ГУА ЦЮАН, решително-отчаяни голямо разсичане и голямо закачане (ДА ПИ ДА ГУА), съединени с непрекъснатите бързи стъпки (ЛИЕН ХУАН БУ) от 24-формения ТУН БЕЙ. Основни прийоми - повдигане и спускане, пробиване и прикриване, изправяне и събиране, опипване и сондиране, порой от отваряне и затваряне, извиващо се змиевидно движение-като голяма река, носеща водите си, повдига се и пада, стремително като ураган.


Особености на ПИ ГУА:


1. ЖИВОСТ.
2. СКОРОСТ.
3. МНОГОИЗМЕНЧИВОСТ
4. ДЪЛБОКА И ДЪЛГА СИЛА.


Именно това се има в предвид в поговорката "ЦЮАН СЪ ЛЮЙ СИН, ЙЕН СЪ ДИЕН, ЯО СЪ ШЪ СИН, ЦЗЯО СЪ ЦЗУАН" - "ЮМРУЦИТЕ - МЕТЕОРИ, ОЧИТЕ - МЪЛНИИ, КРЪСТА - КАТО ЗМИЯ, СТЪПАЛАТА - ВИНТОВЕ. "Това е описание на външния вид на движенията в тази школа.


Особености на ударите:


"ПУ ЧЖАО, ПУ ЦЗЯ, ЧЖЪ ДА И СЯ, ФАН ЛА ЧЖАО ЦЗЯ, БИ ДА ШУ СЯ" - "НЯМА ПРИЙОМИ И БЛОКОВЕ, ПРОТИВНИКА ЩЕ УСПЕЕ ДА НАПРАВИ САМО ЕДИН УДАР, А АКО НАПРАВИ ПРИЙОМ ИЛИ БЛОК - ОБЕЗАТЕЛНО ЩЕ ПОСЛЕДВАТ НЯКОЛКО УДАРА ОТ МОЯ СТРАНА", "ГУН ЛУН САН ДА ЧЖАН ПИН ПИ ГУА" - "ВРЪХЛИТАЩИЯ ВЪЛНООБРАЗЕН МАНИЕР НА ВОДЕНЕ НА БОЙ СЕ БАЗИРА НА ПИ ГУА", "ЦИЕН ТАН ЦЗЯ ЦЗЪ - ВАН ТАН ЦЮАН, ЧУ ЛАЙ И ШЪ - ДА ПУ ВАН" - "НА ХИЛЯДА БЛОКА - ДЕСЕТ ХИЛЯДИ УДАРА, ПРАВИ ПРИЙОМ ПРОТИВНИКА, НО УДАРА НЕ УЛУЧВА", "ЦЗИ ЧЖУН МУ БЯО НАЙ СЯО ШЕН, ДА ДАО ЛУ БЯО ШЪ ШАН ШЕН" - "АКО СЕ СТРЕМИШ ДА УДАРИШ-ПОБЕДАТА Е МАЛКА, СТРЕМИ СЕ ДА НОКАУТИРАШ - ТОВА Е НАЙ-ВАЖНОТО".


Всяко ТАО ЛУ в ПИ ГУА ЦЮАН, освен гореспоменатите характеристики и особености имат и свои приоритети и акценти. Например за КУАЙ ТАО (Бързата форма) с неговите повдигания и спускания, пробивания и прикривания, основното изискване се отразява с йероглифа "КУАЙ" - "БЪРЗО", за МАН ТАО (Бавната форма) с неговото гръмотевично "събаряне на бика" и търкалящите се разсичане и закачане, приоритетен е йероглифа "МИ" - "Често", за ЦИН ЛУН ЦЮАН (Юмрука на младия дракон) с неговият "излизащ от водата млад дракон, пронизващ дългата дъга" приоритетен се явява йероглифа "ЧАН" - "Дълго", за "ГУА ЦЮАН" (Висящия юмрук) с неговите бързи придвижвания и високи скокове, подобни на проблясването на мълния, приоритетен се явява йероглифа "ЦЗИЕ" - "Подвижен", за "ПАО ЧУЙ" (Оръдейните удари) с неговите прями движения и стабилност, приоритетен се явява йероглифа"ЦЗИЕН" - "Крепко".
У тези, които отдавна се занимават с ПИ ГУА ЦЮАН цялото тяло е в мускули, но външно това не личи, мускулите са подредени, тялото е здраво и красиво. Обикновено при действия с юмруци се избягва силното им стискане, ако стегнеш твърдо юмрука-силата е примитивна (бавна и посредствена). Обезателно трябва меко и живо да се извършва отварянето. Ако се отвориш-можеш да увеличиш дистанцията на удара, ако го направиш живо - ставаш многоизменчив. А многоизменчивостта - това е скорост. Поговорката гласи: "ЛЯН БИ ШЕН ШУ ЧАН ЦЗИ ЮЕН, ЧУ ЖУ ХУО ХЪ ЦЗИЕ СЪ ДИЕН" - "РЪЦЕТЕ СЕ ИЗПРАВЯТ И РАЗТВАРЯТ, УВЕЛИЧАВАЙКИ ДИСТАНЦИЯТА НА УДАРА, ИЗЛИЗАТ И ВЛИЗАТ ЖИВО, СЪЕДИНЯВАЙКИ СЕ, БЪРЗИ КАТО МЪЛНИИ". Ето защо в ПИ ГУА се изисква ръцете, кръста,бедрата, лактите, раменете, китките-всички стави да са меки, естествено отпуснати, не закрепостени. Двете ръце в ПИ ГУА трябва да притежават "БИЕН ЦЗЪ ЦЗИН" - "Камшична сила", камшика макар и мек, удря много силно и болезнено. "Лентата на камшика - това е кръста, края - това са ръцете, дръжката - двете стъпала". Кръста е оста на човешкото тяло, силата на юмруците трябва да идва от кръста. Кръста води движенията на четирите крайника. Задвижи ли се кръста - изхвърлянето на силата е голямо, силата е напълнена. Когато казват "извиващо се змиевидно движение" - това е външния образ на изхвърлянето на сила от кръста. Трябва да се достигне изискването, при което силата да се изхвърля от кръста без да оставя следи, силата на цялото тяло да бъде единна, т.е. тази сила да изтича в дланите и стъпалата, трябва да имате цялостно усещане за тялото, именно тази мисъл е заключена в изказването "в повдигането на ръката-силата на цялото тяло".


МЕТОДИ ЗА ДЕЙСТВИЯ НА КОРПУСА:

Трябва да се прикрият гърдите и гърба да придобие формата на охлюв, извиващо се змиевидно движение, прав изход и страничен вход, смяната на въртенето да е ловка.


МЕТОДИ НА КРАКАТА:

В ПИ ГУА са вмъкнати прогресивните методи на придвижване от 24 - формения ТУН БЕЙ - "Внезапно непрекъснато обвиване" - правиш крачка - веднага прибери другия крак, прибрал си го - крачи напред, непрекъснато изхвърляйки и описвайки възел след възел, което усилва честотата на ударите, стига само да влезеш в контакт - и защитата на противника ще е безуспешна. Както и в ТУН БЕЙ, в ПИ ГУА има изискване, което гласи: "ШОУ СЪ ЛЯН ШАН МЕН, ЦЮАН ПИН ТУИ ДА ЖЕН" - "Ръцете са като две врати, напълно се базират на краката и удрят". В конкретните изисквания към методите за действия с краката това се изразява така:
1. Използване на краката непосредствено за нанасяне на удари от типа ТИ, ДЪН, ЦАЙ, ЧУАЙ, ДИН.
2.Придвижвания, основаващи се на скорост, настъпление и отстъпление, бързи отклони, динамични и ловки, изгодни за прилагане на прийоми и поразяване на противника.
В ПИ ГУА ЦЮАН е важна същността на прийомите. Има два аспекта-вътрешен смисъл и външна форма. Външната форма-това е корена на прийома, вътрешния смисъл-основата на метода. Ето защо по време на тренировка обезателно е необходимо, когато се изучават прийоми-да се разбере метода, тренирайки формата-да се изясни смисъла. Секретите на ПИ ГУА за регулиране на прийомите и ЦИ се наричат "ПИ ГУА ЦЮАН ШЪ ЛЮ ЦЗЪ ЦЗЮЕ" - "16 - ЙЕРОГЛИФНИТЕ СЕКРЕТИ НА ПИ ГУА ЦЮАН": "ЛЯН БИ ТЯО ЧЖЪ, ЛОУ БИ ХЪ ВАН, НИН ЯО ЧИЕ КУА, ЧЕН ЦЗИЕН СЯ ЦИ" - "ДВЕТЕ РЪЦЕ ПРОТЕГНАТИ КАТО КЛОНИ, РЪЦЕТЕ ЗАКРЪГЛЕНИ В ЛАКТИТЕ И КИТКИТЕ, СИНХРОННО ВЪРТЕНЕ НА КРЪСТА С БЕДРАТА, ОТПУСНАТИ РАМЕНЕ И ПОТЪНАЛО ЦИ".


ДВЕТЕ РЪЦЕ ПРОТЕГНАТИ КАТО КЛОНИ:

Това позволява внезапно да се нанасят удари чрез въртене на кръста, удобно се реализира силата, освен това увеличава дистанцията на удара.


РЪЦЕТЕ ЗАКРЪГЛЕНИ В ЛАКТИТЕ И КИТКИТЕ:

У човека ЦИ и кръвта - това е основното, ЦЗИН и силата - възможното. Тези четири компонента - ЦИ, кръвта, ЦЗИН и силата имат определени вътрешни взаимовръзки. Поговорката казва:"ЦЗИН не се отделя от кръвта, силата не се отделя от ЦИ. "Това означава, че кръвта подхранва ЦЗИН, а ЦИ помага на силата. Ако човек има слаба ЦИ, то и силата му е малко, кръвта е лоша - тогава ЦЗИН е безжизнена и трудно подвижна. В ПИ ГУА ЦЮАН движението започва и моментално цялото тяло се пронизва от ЦИ, закипява кръвта. За това в този стил има мощно изхвърляне на силата. Ако ръцете извършват кръгообразни движения, то в цялото тяло - от пръстите на краката до главата трябва нормално да циркулира кръвта, ето защо трябва да се закръглят ръцете в китките и лактите, за да може кръвта бързо да циркулира из цялото тяло.


КРЪСТА СЕ ДВИЖИ ЗАЕДНО С БЕДРАТА:

Кръста е оста, около която са възможни въртеливите движения на тялото. Ако кръста е жив и бърз, възможно е в голяма степен да се усили взривното изхвърляне на сила. Кръста е разпределителя на твърдото и мекото, наклоните и въртенията в кръста трябва да са бързи и ловки, освен това силата на кръста е в отпускането и стабилизирането. Ако кръста не е потънал, то ЦИ, естествено ще изплува на горе, ще се натрупа в гърдите и няма да може да влезе в ДАН ТИЕН, в резултат на това, корпуса ще започне да се колебае, тялото ще се вдърви неловко, краката няма да са устойчиви. Ръцете ще започнат да се движат, но ще подхвърлят тялото насам-натам. Ето защо при всички движения в ПИ ГУА, кръста трябва да се движи заедно с бедрата, т.е. "да се завъртиш на пръсти и да повдигнеш петата".


ОТПУСКАНЕ НА РАМЕНЕТЕ И ПОТОПЯВАНЕ НА ЦИ:

"Отпускане на раменете" означава разпускане на раменете и естествено висене на ръцете. Само с отпуснати рамене може да се потопи ЦИ в ДАН ТИЕН. "потопяване на ЦИ" означава,че вдишаното ЦИ се спуска до долната част на корема. Но внимавайте - отпускането на раменете не значи натискане на раменете, натискането на раменете е вид разтяжка. При отпускане на раменете в мишниците трябва да се остави "пустота", за да не се стеснява движението на раменните стави. Трябва да се избягва повдигането на раменете, кривенето на главата или поставянето на раменете на различна височина.


ПРИБИРАНЕ НА КОРЕМА И ПОВДИГАНЕ НА ТАЗА:

Правилното положение на таза оказва голямо влияние на подвижността на поясните прешлени и стабилността на краката. Целта на прибирането на корема и повдигането на таза е да се получи усещане за обхващане на тазовите кости от седалищните мускули и мускулите на кръста, а още по-добре е ако се получи усещане за приповдигане на долната част на корема със седалищните мускули. По този начин може да се увеличи силата на разсичането надолу и закачването нагоре.


ЗАВЪРТАНЕ НА ПРЪСТИ И ПОВДИГАНЕ НА ПЕТАТА:

Това е още
Едно техническо изискване в ПИ ГУА. Стоейки на крака, трябва да се разпределя равномерно усилието напред и назад, наляво и надясно. Петата е "напълнена", пръстите на краката се впиват в земята, центъра на стъпалото е повдигнат, краката свити в коленете. В това е секрета на устойчивостта. Основната цел на завъртането на пръстите и повдигането на петата е пълното реализиране на силата на гърба и кръста, увеличавайки взривната сила.
КРЪСТА-ВОДЕНИЧНО КОЛЕЛО, КРАКАТА-ВИНТОВЕ: Всички знаем,че равновесието на тялото и качеството на движение на краката силно зависят от останалите части на тялото. За това казват: "Корена-в стъпалата, движещата сила-в краката, главния разпределител-кръста, изхвърлянето-в ръцете, формата - в китките и пръстите на ръцете. "Противоборство чрез удари, бързи преходи с прийоми, настъпване, отстъпване, въртене, смяна на страните-всичко това зависи от краката и стъпките. Ето защо трябва "краката да се повдигат и спускат леко и ловко, естествено и устойчиво."


ЗАТВОРЕНИ ЗЪБИ, ЕЗИКА ДОКОСВА НЕБЦЕТО:

При тренировка в ПИ ГУА се изисква: "Устата е отворена и неотворена, затворена и незатворена. "Мускулите на лицето са естествено отпуснати. Обикновено се вдишва през носа, а се издишва през устата, при вдишване езика докосва небцето. Когато се събере много слюнка, трябва тя да да бъде преглътната своевременно. При продължителна практика се получава поток на слюнката. Това е един от основните методи на НЕЙ ГУН на петте елемента в ПИ ГУА. Така може да се подобри апетита, да укрепне тялото и да се натрупа ЦИ и ЦЗИН за да се получи ШЕН, с който да се изпълни тялото, да укрепнат вътрешните органи-стомах, бели дробове, далак, бъбреци.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОЧИТЕ: В ПИ ГУА се казва: "И - ЙЕН, ЪР - ДАН, САН - ДА, ЦЗИ ШУ КУАЙ ЮЙ МАН" - "Първо - виж, второ - набери смелост, трето - удряй, ето от къде идва бързата или бавна техника. "От тук личи колко са важни очите. Древните са казвали: "Очите са авангарда, мозъка - главнокомандващия, ръцете и краката - началници на петте лагера и четирите караула. "Трябва да се гледа отпред и отзад, вляво и вдясно, отдалеч да се вижда атаката, да се следва формата и ситуацията. Да се следват изходите и входовете, измененията и въртенето на юмруците, разгъване-сгъване, повдигане - спускане, настъпване - отстъпване, атакуващи и избягващи крачки, движението достига-ръцете достигат, краката достигат - а очите достигат първи-само така може да се постигне съвършенство в координирането на долу и горе, вътрешно и външно.

 

 

БАЗОВИ МЕТОДИ НА ТРЕНИРОВКА В ПИ ГУА ЦЮАН

ПОРЯДЪК И МЕТОДИКА НА ИЗУЧАВАНЕ


Пристъпвайки към тренировка в ПИ ГУА задължително трябва да се обърне сериозно внимание на ЦЗИ БЕН ГУН, тренирайки ЦЗИ БЕН ГУН, непременно да се усвоят методите ЧЖУ МЕН - ВЛИЗАНЕ ПРЕЗ ВРАТАТА.
Следва да се запознаем с техническите особености и изисквания в ПИ ГУА: Особености на ръцете: Двете ръце протегнати като клони, закръглени в лактите и китките, голамо разсичане и закачане, удължаване дистанцията на удара. Особености на корпуса и краката: Събиране отпред и завъртане отзад, въртене наляво и дясно около вертикалната ос, кръста се върти заедно с бедрата, свиване на коленете и винтове с краката. Цялостното движение трябва да бъде: "Голямо отваряне и затваряне, затваряш-все едно криеш оръдие, прибрано тяло и скриване на главата, отваряш-все едно стреляш с оръдието, горната и долна част се развъртат взривявайки се. "Особености на придвижването на силата:затваряш-събираш, отваряш-изхвърляш, яростно действие, силата мека, в мекотата се крие твърдост, което се нарича "да прилагаш силата леко и отпуснато, а вътре да криеш желязо и камък". Същността на тези методи за водене на бой е яростната скоростна атака, непрекъсната серия от изстрелващи движения, война на живот и смърт, т.е. "не са нужни прийоми, блокове, трябва само един удар, ако противника опита прийом или блок, обезателно отвръщам с няколко удара. "Порядъка на тренировка е следния: ЧЖЕН - ПРАВИЛНО, ШУН - ПО ТЕЧЕНИЕТО, ХЪ - ХАРМОНИЧНО, ХУО - ЖИВО, КУАЙ - БЪРЗО, ЛИ - СИЛА, ЦЪ ЮЕ - НЕНАДМИНАТОСТ. Т.е., отначало се изисква правилна форма, след това-следване на цзин, след това-живост, скорост, в скороста се търси сила, ако има сила-изисква се изкусност. Ако има правилна форма и своевременност на прийомите, чувства се силата-може да се отива по-нататък и да се търси изкусност на ръцете и ненадминатост на прийомите. Начинаещия не трябва да се стреми към високото и далечното, желаейки незабавни резултати, а освен тренирането на общо-базови упражнения, трябва да се практикуват редица упражнения, отразяващи взривния характер на ПИ ГУА, и строго съблюдавайки изискванията в горепосочения порядък да се натренира постепенно.
Многолетната преподавателска работа сочи, че в периода ЧЖУ МЕН, начинаещия трябва да овладее четирите аспекта на уверената тренировка:
1. Живост на раменете и ръцете.
2. Живост на корпуса и кръста.
3. Живост на крачките.
4. Комплексно движение на центъра на тежеста.
Едновременно с това следва да се усвоят четирите етапа на работа с движението-чжен, шун, хуо, хъ. Т.е., когато се тренира едно движение първо се изисква точна форма и правилен метод, но това е невъзможно да се отдели абсолютно от останалите три изисквания-шун, хуо, хъ, те взаимно се допълват и преливат. Ето защо, на базата на правилното движение, крайниците и тялото трябва да се движат в съответния порядък, ставите да са подвижни, силата да тече и достига необходимата точка, координация между долната и голна част на тялото. Освен това трябва да се знае, че поради спецификата на ПИ ГУА, в началния етап най-важната цел е тренирането на мекота (еластичност на мускулите и сухожилията). Ако имаш мекота, то и чжен и шун и хъ лесно ти се отдават. Древните са казвали: "Мек ли си-тогава в прийомите отварянето и затварянето се сменят лесно, ако си твърд-тогава смяната на отваряне затваряне става трудно. "Освен това когато казват, че майстора "може на тренировка да удължи сухожилията с цун, но внимава да не удебели мускулите даже с фън" се има пред вид именно този принцип. За това начинаешия трябва да тренира много "мекота".
Освен това, както е известно от древни времена, "двете ръце в ПИ ГУА-това е голямо отваряне и затваряне, удължаване дистанцията на удара, меката същност на плющящия камшик. "Това характеризира разсичането в ПИ ГУА като внезапно хвърляне на ръцете. Фирмения знак на този стил са "дългите краища" (колкото по-изпънати ръцете, толкова по-далече могат да достигнат), майсторите обясняват този принцип така: "На тренировка се старайте да разтегнете мускулите с един цун, но внимавайте при това да не ги удебелите даже с един фън. "Ако искаш да имаш"дълги краища, дълги ръце, далечен удар", то секрета е в "живите рамене".
В процеса на тренировка следва да се изясни целта и да се подберат необходимите средства за постигането и. 

Автор: ГУО ЖУЙ СЯН

 

 

Начало

iro.gif (4503 bytes)