ФАН ЦЗЪ ЦЮАН


iro.gif (4503 bytes)

iro.gif (4503 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

 

ФАН ЦЗЪ ЦЮАН

(ПРЕОБРЪЩАЩ СЕ ЮМРУК)


Един от видовете юмручно изкуство. Другите му названия са " Фан Цзъ", "Фан Цюан", първоначално е бил наричан "Ба Шан Фан " - " 8-те мълниеносни преобръщания ". Спада към методите за водене на бой на къса дистанция.

Фан Цзъ Цюан съществува от стотици години. В трактата на Ци Цзи Гуан - "Цзи Сяо Син Шу ", от династия Мин, е казано: " 8-те мълниеносни преобръщания и 12-те къси движения - това е върха в изкуството ". В своите 32 прийома, генерал Ци включил такива техники от Фан Цзъ Цюан, като "Дан Тоу Пао " - "изстрел над главата ", "Ао Луан Чжоу" - "разноименен лакът на птицата Луан", "Шун Луан Чжоу" - "едноименен лакът на птицата Луан", "Ци Гу Шъ" - " форма на знамето и барабана ".

Съвременния Фан Цзъ Цюан произхожда от рода Дуан от село Северно Бу Лан, окръг Гао Ян, провинция Хъбей. През годините на управление под девиза "Дао Гуан", поколението Диен ("последния")от рода Дуан, били петима братя, всичките отлични бойци. Те помолили Хан Лу Ма да стане техен учител и изучавали при него Фан Цзъ Цюан и Чуо Цзяо. Сюй Чжао Сюн от североизтока, изучил при семейство Дуан Фан Цзъ Цюан и Чуо Цзяо, предал традицията на Хъ Хъ Сян и Ху Фън Сан, и двамата от Шънян. Освен тях, във Фан Цзъ Цюан и Чуо Цзяо бил известен Чън Цин Чун от Йен Тай, освен това той практикувал "9 ръце на богомолката", казват, че е учил при Сюй Чжао Сюн.

Този Фан Цзъ Цюан, който съществува в Ган Су и Шън Си и след образуването на КНР е разпространен по цял Китай, се предава от Ма Фън Ту. В началото на периода Китайска Република, Ма Фън Ту и брат му Ма Ин Ту, в продължение на 7 години обменяли опит с Хъ, Ху и Чън. Братята Ма изучавали при Хъ, Ху и Чън, Фан Цзъ Цюан и Чуо Цзяо, а Хъ, Ху и Чън изучавали при братята Ма -Тун Бей Пи Гуа Цюан. Ма Фън Ту разпространил Чуо Цзяо и Фан Цзъ Цюан на северозапад, а в Шънян сега изучаващите Фан Цзъ Цюан тренират също и Пи Гуа Цюан.

Фан Цзъ Цюан - това е стремително въртене наляво и дясно, нагоре и надолу. Твърдост и мекота, реални движения и финтове. Дели се на 8 метода, наричани "8 метода на Юе Цин за работа с ръце", всеки от които се дели на 8 ръце. Така се получават 64 ръце. Метода на стъпките включва "Чу Лю Бу" - "заковаваща стъпка", "И Цзъ Бу" - "стъпка във формата на йероглифа "едно", "Лю Хъ Бан Ма Бу" - "полуездачна позиция на 6-те координации".

Тренирайки Фан Цзъ Цюан, в началото трябва да се отработят "Тяо Муо" - "повдигане и помитане", тоест, повдигане при настъпление и помитане при отстъпление. При ударите, основно се акцентира върху " ако удара идва отгоре - прилагай Тяо, ако е ниско - прилагай Муо". Тяо - това е махово движение едновременно с двете ръце по вертикален кръг напред. Муо - това е движение едновременно с двете ръце по вертикален кръг надолу към корема. Същността на осемте метода се състои в трениране на многообразни движения по различни дъги и окръжности.

Основнита форма без оръжие е "Ли Чжуан Фан" - "въртене на стоящия стълб". Други форми: "Цуй Ба Фан" - "събиране на 8-те въртения", "Као Шоу Фан" - "въртене на подпиращите ръце", "Цзиен Чжун Фан" - " въртене, укрепващо центъра", "Цин Шоу Фан" - "въртене на хващащите ръце", "Лу Шоу Фан" - "въртене на ръката-похитител". Характерни оръжия във Фан Цзъ Цюан: "Ба Бу Лиен Хуан Цзин Шоу Дао" - "8 стъпки на непрекъснатата сабя на атакуващите ръце", "Миен Чжан Дао" - "сабя на непрестанната война".

Понастоящем са популярни два клона на Фан Цзъ Цюан - североизточен и северозападен, сходни помежду си, с известни разлики в усилията Цзин, маниера и конструкцията на формите. Северозападния клон е силно повлиян от Тун Бей Цюан, акцентира се върху изхвърлянето на силата от кръста, директно и на един дъх. На североизток предпочитат ловкостта, твърдо повдигане и твърдо спускане.
Освен тези две направления, в Хъбей и в района на Пекин и Тиен Цзин съществуват още "Лю Шоу Фан" - "въртене на 6-те ръце", "Йен Цин Фан Цзъ Цюан" - "въртящия юмрук на Йен Цин", "Ин Чжао Фан Цзъ Цюан" - "въртене на орловите нокти", "Цун Фан Цзъ Цюан" - "въртене на 1 цун", "Цуй Фан Цзъ Цюан" - "събрано въртене".

Движенията във Фан Цзъ са внимателни, стремително изхвърляне на Цзин, силна непрекъснатост, формите се изпълняват на един дъх. Поговорката гласи: " Двата юмрука удрят с такава честота, като дъжд, стремително плющят като бич" - такъв е облика на стила. Основни акценти в работата с Цзин -усилието: ловкост, скорост, твърдост, камшичност, въртене.

През последните десетилетия, Фан Цзъ Цюан се комбинира в единна система с Чуо Цзяо и Пи Гуа Цюан, тренират ги паралелно, освен това практикуват и тунбейски методи на Цзин - "Тун Ту Цзин" - "поглъщане и изплюване", "Гун Лей Цзин, - "развъртане на колелото", пречещо подпиране и сечаща тежест.

 

 

 

Начало

iro.gif (4503 bytes)