ЧУО ЦЗЯО ФАН ЦЗЪ ЦЮАН


iro.gif (4503 bytes)

iro.gif (4503 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

ЧУО ЦЗЯО

" Пронизващи крака "


Чуо Цзяо е стил в У ШУ, където има огромно разнообразие от техники с крака. Съгласно легендите, той е възникнал по времето на династия Сун и достига разцвета си по времето на династиите Мин и Цин. В документи от края на династия Сун се споменава за " Ся Цюан " - " Рицарския юмрук " и за " Ти Цюан " - " Ритащия юмрук ".


Чуо Цзяо е известен и под името " Юен Ян Туи " - " Крака на патицата - мандаринка ". В написания в края на династия Юен роман " Речни разливи " в 28-а глава която разказва за това как " Пияния У Сун набил Цзян Мен Шен " , използвайки " Юй Хуан Бу " - "Нефритовата стъпка ", " Юен Ян Цзяо " - " крака на патицата - мандаринка ", така че явно стила е бил вече доста популярен по това време.
Когато армията на Тайпините влязла в село Цан Ин, в района Жао Ян, провинция Хъ Бей, сстанало ясно, че някои военачалници преподавали " Чуо Цзяо" и " Фан Цзъ Цюан ". по това време за най-големи майстори в това направление били смятани Дуан Сюй Хъ ( по прякор Стария Сюй) и Ван Чжан Ао ( Ван-железния крак) от село Бей Бу Лан, окръг Гао Ян, провинция Хъ Бей. В годините на управление под девиза " Дао Гуан " поколението " Диен " от рода Дуан били петима братя - всичките отлични бойци. По-късно заедно станали ученици на знаменития майстор Хан Лу Ма, който ги обучил на Чуо Цзяо и Фан Цзъ Цюан. Те предали традицията на Североизток на един човек на име Сюй Чжао Сюн ( с прозвището Цзин Чан,хората го наричали Сюй Чжъ Чан и прякора му бил " Железния Луо Хан " - "Луо Хан "-будистки архат ). Сюй предал учението на шънянеца Хъ Хъ Сян ( с прозвището Мин Цзю ) и на Ян Цзюн Фън. След като се преселил в Цзи Лин Ян предал традицията на сина си - Ян Цзин Чун и на шънянеца Ху Чун Сян - учителя на Чжан Цзуо Лин ( милитарист, фактическия губернатор на Манджурия през 20-те години на ХХ век ). Освен тях, в този стил известно име е също Чън Цин Чун ( по прякор Дун Гъ ) от Йен Тай.
В разклонението предавано в Ган Су и Шън Си са известни братята Ма Фън Ту и Ма Ин Ту.


Чуо Цзяо се дели на " Ба Гън " - "8 корена ", " Вен Тан Цзъ " - "Граждански форми " и " У Тан Цзъ" - " Военни Форми " или "Цзю Чжъ " - "9 клона ". Ба Гън - това са осем позиции, практикувани отделно като Чжуан Гун. Цялото многообразие от техники с крака се опира на Ба Гън, поради което и са наречени "8 корена ".
" Деветте клона " У Тан Цзъ - това са 9 комплекса, наричани още " девет секционния крак на патицата - мандаринка". Набляга се на изкусността на краката, движенията в сравнение с "Деветте корена " са по-изправени. Прийомите с ръце са основани на вариациите на техники, влизащи в състава на "Осемте корена ".
Първите 5 комплекса от " Деветте корена " - това са разнообразни комбинации от техники с крака, последните 4 - тяхната еволюция в движение.
Техниката с крака в Чуо Цзяо от 19 форми и 90 метода, съдържа следните принципи : " Пяо " - развиване, " Пуо " - наклонен, " Цзюе " - ритане, " Ляо " - повдигане, "Цюан" - окръжност, " Муо " - триене, " Дуо " - тропане, "Чуо" - пронизване, " Ти " - държане, " Диен" - точкуване, " Доу" - вибрация, "Чуай" - тласкане с крак. Техниката с ръце е своеобразна, съдържа " Кай Шъ Лей " - "да построиш каменен гръм ", "Съ Цзиен Шоу " - стреловидна ръка, "Юн Муо Шоу" и др. Основни видове усилия- Цзин - "Нин Чжуан " - съкрушаващ, и "Ней Бай " - "да поставиш вътре ".

Втора форма на Чуо Цзяо

 


МАЙСТОРИ ПО ЧУО ЦЗЯО ФАН ЦЗЪ ЦЮАН


ЧЖАО ЛАО СИЕН


Известен също като Чжао Сиен И и Чжао Сиен, живял през династия Цин в годините " ЦЗя Цин " и " Гуан Сюй" в Нин Цзин, провинция Хъ Бей. Баща му бил чиновник при Цинския Двор, изучавал бойно изкуство при велики майстори и обучил сина си. Чжао Лао Сиен владеел много методи, но ной-добър бил в Чуо Цзяо и Фан Цзъ. По време на тайпинското въстание и техния северен поход, Чжао се присъединил към тях, станал военачалник във войските на Ли Кай Фан. Когато тайпинската армия била обкръжена в района Лиен Чжън, при разкъсването на обръча войската се разпръснала и Чжао се криел в различни околии на провинция Хъ Бей, преподавайки У ШУ и работейки като охранител. Обучил много хора, от него водят началото си 30 форми, както със, така и без оръжие. Основни ученици : Дуан Лао Сюй, Чжан Лао Цзиен, Ли Лао Вей.
Смята се за основател на съвременното Чуо Цзяо.


ВАН ЧЖЪ ГУО


Ван Чжъ Гуо ( 1840 - ? ) от окръг Ли, Хъ Бей. Основател на охранителното бюро " Юн Шун " , което охранявало пътищата между Бей Цзин и Нан Цзин. Бил майстор на Чуо Цзяо и Фан Цзъ. След смъртта му, негови роднини и ученика му Чжан Цзюн Тиен построили паметна плоча.
Основни ученици : Ван Чжан АО, Ван Чжан Сюн.


ВАН ЧЖАН АО


Ван Чжан Ао (1871- ? ) от окръг Ли, Хъ Бей. Бил много силен, имал прякор "железноръкия ". При баща си Ван Чжъ Гуо изучавал Фан Цзъ и Чуо Цзяо. Работел като охранител, станал много известен. Основни ученици : Ли Сяо Сиен, Сюй Лао Фан, Цан Лао Ю, Хуо Гуан, Ван Йен.


СЮЙ ЧЖАО СЮН


Сюй Чжао Сюн ( 1870- ?) от окръг Ли, Хъ Бей. Изучавал Фан Цзъ и Чуо Цзяо при Ван Чжъ Гуо. Преподавал в околните градове, в годините " Гуан Сюй" се преместил в Шънян, бил поканен в манастира Чан Ан Съ и обучавал там ученици. Станал основен представител на Чуо Цзяо и Фан Цзъ на североизток, нарекли го "прославилия се на юг от столицата " , на североизток бил известен като " Железния Архат ". Най-добрите му ученици са Хао Мин Цзю и Ян Цзюн Фън.


ХАО МИН ЦЗЮ


Хао Мин Цзю ( 1853 - 1940 ) по прякор Хъ Сиен, от Шънян, Ляо Нин. ОТ детските си години се занимавал с У ШУ, изучавал Чуо Цзяо и Фан Цзъ при Сюй Чжао Сюн, при Гън Ин Лун изучавал техника с копие. Отправил се в странство, търсейки различни майстори за подобри уменията си. През годините " Гуан Сюй " по покана на Фънтиенския управител станал преподавател по У ШУ в неговата резиденция. В началото на периода на Китайската Република преподавал У ШУ в Североизточния Университет и в други ВУЗ-ове. Известни ученици : Ся Хъ И, Юй Бо Лиен, Юй Чжун Лун, Цзян Тао, Тиен Шъ Сюн, Ан Шъ Фа. Бил известен като един от "Тримата Фънтиенски старци ".


ЯН ЦЗЮН ФЪН


Ян Цзюн Фън (1857 - 1937 ) изучавал Чуо Цзяо и Фан Цзъ при Сюй Чжао Сюн. По-късно при последователите на " Вълшебния Меч " - Чжоу Лю Йе изучавал Хуа Чжан Цюан. Изкусно владеел " Тоягата на бялата маймуна ", " 18-те преграждащи меча", "Меча Кун У ". След " Инцидента 18 септември " през 1931 г. се преселил в Цзи Лин, където обучавал много ученици. Един от "Тримата Фънтиенски Старци ". Неговото умение наследил сина му Ян Цзин Чун.


ЮЙ БО ЛИЕН


Юй Бо Лиен ( 1901 - 1981) , другото му име е Юй Цзи Цин, от окръг Фу, провинция Ляо Нин. Отначало учил при Хао Мин Цзю, след това при Ху Фън Сан и Ян Цзюн Фън, напълно овладял науката на "тримата фънтиеннски старци ", съвършено владеел Чуо Цзяо и Фан Цзъ. След това постъпил в Североизточния Университет, работил на железопътната линия. През 1931 г. след "Инцидента на 18 септември " се отправя в Сиан и постъпва в Североизточната Армия , бил секретар на Чжан Сюе Лян. През 1945 г. се връща в Шънян. През годините обменял опит с Чън Цзъ Чжън, Би Юй Шан, Лю Юй Шан, Ма Фън Ту и Ма Ин Ту. След образуването на КНР преподава в Шънян. На базата на "У Тан Цзъ" и "Вен Тан Цзъ " и практическия си опит, създава "къси ритници " в Чуо Цзяо, , сформирал особен маниер във Фан Цзъ Цюан. Основни ученици : Шъ Чун Лин, Чжан Фу Шън, тун Цин Яо, Бай Гуо Дун, Фан Чуй Фу, Пан Цин Фу.


ТУН ЦИН ЯО


Тун Цин Яо е роден през 1950 в Шънян, провинция Ляо Нин. Изучавал при Юй Бо Лиен Чуо Цзяо и Фан Цзъ. Владее Ба Гуа, Тан Лан, Ди Тан, Пи Гуа. Главен треньор на сборния отбор по Сан Шоу на военната полиция. През 1985 г. заема второ място на Първия всекитайски шампионат на военната полиция по Сан Шоу. Под негово ръководство сборния отбор на Ляо Нин по Сан Шоу на всекитайските шампионати заема три пъти първи места, един път -трето място, трима души 6 пъти са шампиони по Лей Тай с международно участие, 20 души са били 64 пъти шампиони по Сан Шоу. Автор на книгите " Техниката в Сан Шоу ", "Методи за непрекъснати удари в Сан Шоу ", " Сборник с китайски методи за техника с крака ".


ЧЖУАН ХАЙ


Чжуан Хай е роден през 1966 г. в Шънян, Ляо Нин. Изучавал Чуо Цзяо и Фан Цзъ при Тун Цин Яо. През периода 1985-1989 г. 6 пъти заема първи места в категория до 56 кг. по Сан Шоу, по време на Международния Фестивал по У ШУ. За да задълбочи познанията си постъпва в Пекинския Институт по Физическа Култура.


ХУ ФЪН САН


Ху Фън Сан (1852 - 1942 ), другото му име е Ху Фън Шан, по прякор "Ху Лао Фън - цветното копие ", родом от Лъ Тин, Хъ Бей. Изучавал Син И Цюан, Шао Лин Цюан, при Дуан Лао Сюй изучавал Чуо Цзяо и копие. По-късно заедно с охранителите на кервани се придвижил на Североизток и се установил в Шънян. В началото на периода Китайска Република станал инструктор по У ШУ на североизточната армия, по-късно - в корпуса на маршал Чжан Цзуо Лин, обучил Чжан Сюе Лян и Бао Юй Цай. Един от "тримата фънтиенски старци ". Заедно с Хао Мин Цзю и Ян ЦЗюн Фън внесъл своя принос в развитието на Чуо Цзяо, разпространявайки го на североизток, както и на " Цзуо Ба Чуо Цзяо Цян " - "Копие на Чуо Цзяо с ляв захват ". При него са учили Гун Тиен Мин, Юй Бо Лиен, Ху Син У, Ху Цзин Хуй.


ХУ СИН У


Ху Син У е роден през 1903 г. в Шънян, Ляо Нин, другото му име е Ан Сян. По-големия син на Ху Фън Сан, приемник на неговата традиция. Автор на книгата "Чуо Цзяо Вен Тан Цзъ". Консултант на Шънянската Асоциация по У ШУ.


СЪ БИН Ю


Съ Бин Ю е роден през 1967 г. в Шънян, Ляо Нин. При Тун Ин Цяо изучавал Чуо Цзяо и Фан Цзъ. През 1986 г. заема второ място по Сан Шоу на шампионата на КНР. През 1988 г. заема първо място в категория до 52 кг. на шампионата на военнта полиция.


ГАО ЖЪ СИН


Гао Жъ Син ( 1904 - 1980) от Пин Шан, Хъ Бей. Изучавал Чуо Цзя, Фан Цзъ и Ди Тан Цюан при Ван Чжан Юан. Отлично натренирал краката, с лекота изпълнявал " златния петел скача на стената " с ритник разбивал хвърлени във въздуха тухли. Бил един от " Шестте истински героя на Чуо Цзяо в Пин Шан ".


ЦЗЯО ХУА СЮН


Цзяо Хуа Сюн (1905 - 1976 ) от Пин Шан, Хъ Бей. Един от "Шестте истински героя на Чуо Цзяо в Пин Шан ". При Ван Чжан Юан изучавал Чуо Цзяо, бил майстор на Цин Гун - лекотата. През годините на войната с Япония убил няколко японеца, които нападнали дома му, скочил през стената и успял да избяга.


СУН ШУАН ДОУ


Сун Шуан Доу (1903 - 1985 ) от Пин Шан, Хъ Бей. При Ван Чжан Юан изучавал Чуо Цзяо и Фан Цзъ. Счита се за главния от " Шестте истински героя на Чуо Цзяо в Пин Шан ".


СУН ЧАН СУО


Сун Чан Суо ( 1912 - 1984 ) от Пин Шан, Хъ Бей. При Ван Чжан Юан изучавал Чуо Цзяо Фан Цзъ. Един от "Шестте истински героя на Чуо Цзяо в Пин Шан ".


ВАН ЮЙ ШУН


Ван Юй Шун ( 1905 - 1964 ) от Пин Шан, Хъ Бей. При Ван Чжан Юан изучавал Чуо Цзяо Фан Цзъ. Един от "Шестте истински героя на Чуо Цзяо в Пин Шан ". Бил известен с бързите си ръце.


ЛИ ЛАО СУЙ


Ли Лао Суй ( 1820 - 1898 ) ОТ Жао Ян, Хъ Бей. В детските си години изучавал шаолински бойни изкуства, после при Чжао Лао Сиен изучавал Чуо Цзяо Фан Цзъ.


ЛЮ ГУАН ЛАН


Лю Гуан Лан ( 1810 - 1903 ) по прякор Лао Гуан, от провинция Хъ Бей, хората го наричали "съперника на маймуните по ловкост ". Баща му поканил Чжао Лао Сиен да обучава тримата му синове - Лю Гуан Лан и братята му. Те изучили Чуо Цзяо, Фан Цзъ и 13 форми на Тай Цзи. Най - големия брат - Лю Пан Гуй станал наставник на охранителите, действал на североизток и в района на Цан Чжоу. Третия брат - Лю Цзюн Цзие, през 1874 се прочул в околностите на Шънян. Братята Лю обучили много хора, в това число Ван Чжан Ао, Цуй Чжън Гуо, Жан Чжън Шан, Ма Цзин Къ, Лю Гуо Ън, Лю Гуо Чжу, Хъ Лао Бу, Лю Чжън Цзян, Лю Чжън Гуо.


ЛЮ ЦЗИН ЦАЙ


Лю Цзин Цай e роден през 1909 г. в окръг Ли, Хъ Бей. През 1923 г. започва да изучава Чуо Цзяо, по-късно изучил Тай Цзу Цюан, Шао Лин Хун Цюан, Да Фан Цюан, 13 форми на Тай Цзи Цюан. Съавтор на кногата " Чуо Цзяо ".


ЛЮ ЦЗИН ШАН


Лю Цзин Шан ( 1909 - 1980 ) , другото му име е Цзао Тан,родом от окръг Ли, Хъ Бей. От 7 годишна възраст изучава бойно изкуство при Лю Чжън Гуо, по-късно при Лю Чжън Цзян. Овладял Чуо Цзяо, 13 форми на Тай Цзи, Ди Син Цюан, Фан Цзъ Цюан, Син И Цюан, Тай Цзи Цюан, Йен Цин Цюан. През годините на войната с Япония и след войната през 1955- 1961 г. преподавал У ШУ в армията, през 1979 г. е избран за председател на Асоциацията по У ШУ на провинция Хъ Бей. Най-известните му ученици са : Цуй Лин Шън, Лю Сюе Хуй, Чан Шуан Ниен, Лю Хуа Лин, У Фън Ин. Цуй Лин Шън става златен медалист през 1979 г. на Всекитайския шампионат по У ШУ.


ВЕЙ ЦЗАН КУЙ


Вей Цзан Куй (1853 - 1950 ) от окръг Ли, провинция Хъ Бей. От най-ранна възраст започнал да изучава Чуо Цзяо и Фан Цзъ, по-късно се премества в столицата, служил в "батальона на вълшебните войни " на Цинския император. След събитията пред 1900 г. се връща по родните си места и се занимава с преподавателска дейност.


У БИН ЛОУ


У Бин Лоу ( 1898 - 1977 ) от окръг Ли, Хъ Бей. От детските си години се занимава с У ШУ, при Вей Цзан Куй изучавал Чуо Цзяо и Фан Цзъ, отлично владеел "Цзю Цзие Биен " - " 9-секционен камшик " , наричали го " У Бин Лоу - цъфтящия камшик ". Пътувал много, по-късно се преселва в Пекин. През 1920 г. основава в Бей Пин Институт по Гуо Шу " И Лин ". През 1939 г. отива в Япония на състезание, с три удара побеждава известния японски боец Тошинобу. През 1945 г. на 47 годишна възраст бил наречен един от " 10-те стари майстори на Гуо Шу в Бей Пин ". През 1962 г. бил избран за член на Пекинската Асоциация по У ШУ. Най -известни ученици : Мън Хуй Фън и Лю Сюе Бо.


ЛЮ СЮЕ БО


Лю Сюе Бо e роден през 1926 г. в окръг Ли, провинция Хъ Бей. Отначало учил при Чжън Юнхъ, после при У Бин Лоу изучавал Чуо Цзяо, Фан Цзъ и Ди Тан. През 1984 г. на шампионата по У ШУ в Пекин в категорията "стари майстори " заема първо място по традиционно юмручно изкуство и второ място по традиционно оръжие. Заместник председател на пекинската Асоциация по У ШУ, председател на пекинското общество за изследване на Чуо Цзяо Фан Цзъ.


МЪН ХУЙ ФЪН


Мън Хуй Фън е роден през 1937 г. в Тиен Цзин. Учил в Пекин в Асоциацията по У ШУ и Института " И Лин " , изучил Чуо Цзяо и Фан Цзъ, изследвал Тай Цзи Цюан. През 1956 и 1958 г. участвал във Всекитайския шампионат по У ШУ, през 1959 взима първо място на Дуй Лиен. През 1963 г. завършва Спортния Институт в Пекин и започва работа като треньор. През 1965 -66 преподава Цин На в Централната полицейска Академия. През 1979 г. става заместник председател на комисията по У ШУ. През 1981 г. преподава Цин На в Комитета по Обществена Безопасност. През 1992 г. по покана на списанието " Китайското У ШУ " и Централната телевизия се снима в програмата " Тай Цзи Цюан и Тай Цзи Цзиен " . Автор на книгите " Шаолинско У ШУ", " Китайското У ШУ", " Чуо Цзяо ", " Въведение в 48 форми на Тай Цзи ", съавтор на книгата " 48 форми на Тай Цзи ", " Състезателен комплекс по Тай Цзи от 42 форми ", "Тай Цзи Туи Шоу " и др. Заместник декан на факултета по У ШУ към Спортната Академия в Пекин, члан на Всекитайската Асоциация по У ШУ.

 

 

Начало

iro.gif (4503 bytes)