В У ШУ НЯМА БЛОКОВЕ!


iro.gif (4503 bytes)

iro.gif (4503 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок, в смисъл на спиране на идващата атака с посрещане с предмишницата е всъщност доста ниско ниво на умение. Ако някой ползва горепосочения метод в боя, то това е признак за отсъствие на истинско ГУН ФУ, тъй като за цялата си вековна история в китайското У ШУ под истинско ГУН ФУ по отношение на "блокирането"се е разбирало ПРОМЯНА НА НАПРАВЛЕНИЕТО НА ИДВАЩАТА АТАКА! Ето някои забележки по въпросния проблем:


1. Китайските бойни изкуства започват с ГУО ТИ - вид борба на "хората - бикове". Боеца в шлем с рога бодял противника, за да може да оцелее в ситуация, в която трябва не просто да се бие, а се налага едновременно да напада, защитава и маневрира за да ИЗБЕГНЕ, ПРЕНАСОЧИ, "ДА ХВАНЕ В КАПАН" И ДА "ВЪРНЕ" АТАКУВАЩАТА СИЛА НА ПРОТИВНИКА. Това е основен принцип във всички традиционни китайски школи по У ШУ.


2. Тези китайци, които са развивали бойните изкуства - монаси, охранители, войници, селяни, аристокрация и т.н., са правели това, за да могат да оцеляват в ЗАСАДА на пътя. Това не са били японски самураи, които се дуелирали с "благородни" феодали един на един, както се казва в "честен двубой", нещо като съвременните боксьори. При попадане в истинска засада, вие ще имате време единствено за мигновена защита - отклон, пренасочване на силата, хващане в "капан" на противника и…ваша евентуална победа.


3. Будистко - даоиските доктрини за "ненападение" се изразяват в У ШУ така: избягване на пряка конфронтация, не използване на груба сила, състояние на естественост на тялото и духа. Но в никакъв случай - "първо блок, а после удар"! Уви, може да се окаже, че този "блок" е последния ви за този живот!


4. В традиционното У ШУ при подготовка за реалния бой се набляга основно на придвижванията (стъпките), използване на таза, събаряния чрез кос удар с тяло, прилепващо - контролиращи действия с ръцете с едновременна контраатака. Атакувалия първи автоматически губи при така построена стратегия и тактика.


5. Единственото място, където може да бъде видяно нещо подобно на блокове е в южнокитайските стилове - "блока 3 звезди, 5 звезди или 7 звезди". Това са упражнения, които са се използвали и се използват за ЗАКАЛКА на предмишниците и подбедриците. И това се е правело, защото селяните и други възпитаници в "масови"школи са могли да прилагат блокове, а не това, което са ги учили, тъй като се бояли да не би да получат удар .Т.е. "блоковете" се използвали предимно за закалка, а не като прийоми за реален бой. Блока противоречи на идеята на У ШУ. Блока е КАРАТЕ НА НЕОБРАЗОВАНИТЕ: "Закалявай тялото си и да видим - като застанем един срещу друг и се ударим по веднъж, този който е "по-незакален" губи. "Извинявайте, но истинското ГУН ФУ не изисква сила, всеки трябва да може да го приложи във всяка ситуация - деца, старци, жени и пр. Ако тези хора не могат да се занимават с ГУН ФУ, то тогава то е почти безполезно, освен може би за гимнастика. "Блоковете" в южните стилове всъщност НЕ СА БЛОКОВЕ! Тяхната цел е да пренасочат идващата сила на противника, а не да и се противопоставят. В тях трябва да се използва цялото тяло, вие не спирате замръзвайки на място, а избягвате с тяло едновременно отклонявайки се от удара, пренасочвайки го така, че да поставите противника в неизгодна позиция. За съжаление, в болшинството южни, а и северни "школи" извън Китай и особено на Запад се преподава КАРАТЕ под "опаковката" на У ШУ.


 

 

Автор : Сал Канцониери


 

Начало

iro.gif (4503 bytes)