БА ЦЗИ ЦЮАН


iro.gif (4503 bytes)

iro.gif (4503 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ба Цзи Цюан е един от популярните северни стилове. През последните години средствата за масова информация представиха този стил, но не достатъчно ичерпателно, което аз ще се опитам да направя с настоящата статия, написана на основата на дългогодишен личен опит и разказите и напътствията на моите учители.


ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГЕНЕАЛОГИЯТА НА БА ЦЗИ ЦЮАН


Ба Цзи Цюан е бил преподаван от странстващ монах по време на династия Цин, през годините на управление под девиза "Кан Си". Съгласно хрониките, монаха предал стила на семейството на У Чжун от село Хай Фън Чжуан, провинция Шан Дун. У Чжун, известен още като Хун Цзи, мюсюлманин по националност, е роден през 51-та година от управлението под девиза "Кан Си", умира през 7-та година от управлението под девиза "Цзя Цин" на 90 години.

У Чжун се обучавал 10 години при странстващия монах, постигнал същността на Ба Цзи Цюан. Две години след като се разделил с учителя си, при У Чжун дошъл един от учениците на монаха и го обучил на техниката за боравене с голямо копие, освен това му предал свитък със секретите на Ба Цзи Цюан. След това майсторството на У Чжун порастнало неимоверно. През годините на управление под девиза " Юн Чжън", У Чжун три пъти се промъквал в манастира Пу Тиен Шао Лин, който съгласно легендите се намирал в окръг Юн Чжоу, провинция Фу Цзиен, през нощта се промъкнал в в Залата на Архатите, преминавайки през цялата охрана на манастира, без да получи нито драскотина.

От всички видове оръжия, У Чжун най-добре владеел "Червеното копие на 6-те координации". Това е метод за боравене с копие, разпространен сред армейските сили. Разказват, че през годините на управление под девиза "Юн Чжън" У Чжун пътувал до Пекин и мерил сили с Ван Юн Ти от Сюн Цзюн, дуелирали се с тояги, краищата на които били намазани с червена боя, в края на боя веждите и челото на Ван Юн Ти били целите червени, а той дори не бил усетил това. След този случай нарекли У Чжун "Вълшебното копие". Както казвали по това време, " от Нанцзин до Бейцзин голямото копие - това е У Чжун ".

У Чжун предал изкуството си на по-голямата си дъщеря У Жун и на сина си У Юн. От У Чжун , Ба Цзи Цюан е разпространяван в село Мен Цун, провинция Хъ Бей. Днес наричат Мен Цун и околностите "родината на Ба Цзи ". В тази околия има над сто села и градчета и във всяко има трениращи Ба Цзи. Тъй като този стил има ярко изразен боен характер, учителите го наричат "семейно юмручно изкуство" и го ценят много. За това, макар да има много семейства занимаващи се с Ба Цзи, много от учителите до ден днешен спазват правилото, че " изкуството не бива да се предава просто така ".

Ба Цзи Цюан е разпространен основно в северен Китай, освен в Мен Цун, има много практикуващи в Тиен Цзин, Пекин, провинциите Гирин и Гансу. Към края на династия Цин, майстора пето поколение, знаменития учител Ли Шу Вен и наследника на семейство У - У Сюфън, първи са привнесли това изкуство в Тиенцзин. След това най-добрия ученик на Ли Шу Вен - Хуо Диен Гъ бил поканен в Тиенцзин от императора Асингьоро Пу И, и когато Пу И избягал в Чанчун, Хуо Диен Гъ го последвал. Хуо Диен Гъ и неговия племенник Хуо Цин Юн са положили големи усилия за разпространяването на Ба Цзи на североизток. Този Ба Цзи Цюан, който е разпространен в околностите на Лан Чжоу, провинция Гансу идва от знаменитите майстори по У ШУ от Цан Чжоу - братята Ма Фън Ту и Ма Ин Ту.

От годините "Кант Си" до наши дни, в Ба Цзи са се сменили десет поколения, сред които има знаменити личности. От нашите съвременници, това са У Лиен Чжъ и Ли Лян Чън от Мен Цун, Хуо Цин Юн и Ци Дъ Чжао от Североизтока, Ли Цзан Чън от Шан Дун, Ма Сиен Да и Ма Мин Да от Лан Чжоу.

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА БА ЦЗИ ЦЮАН


Смисъла на термина "Ба Цзи" - "Осем предела" е "най-отдалечените места". В книгата "Хуай Нан Цзъ" в "Висящи поучения" се казва : " Между небето и земята има девет области и осем предела ", а така също " зад деветте области има осем далечини, зад осемте далечини има осем връзки, зад осемте връзки има осем предела". Гао Сю пояснява :" Далечини - има се предвид разстояния, "връзка" - това показва съединението на небето и земята". В "История на династията Късна Хан" в " Записки за император Чжао Ди" е казано :" Широките връзки на големите пътища достигат до осемте предела ".

Смисъла на названието "Ба Цзи Цюан" е следния: при действия с ръце на четирите посоки и осемте направления могат да бъдат достигнати най-далечните места. В поговорката се казва:" От начало имаше Осем Предела успокояващи Поднебесната, след това имаше Великия Предел, установил "Циен" и "Кун". Смисъла на това е такъв : Ба Цзи е твърд и яростен, неговата сила е атаката, Тай Цзи е стабилен, неговата сила е защитата. Но макар, че в Ба Цзи прийомите са свирепи и силата е твърда, прекалено твърдото се чупи лесно. За това , при тренировка на Ба Цзи, макар и да тренират твърди прийоми и свирепа сила , освен това наработват "триене за забавяне", Ин и Ян се допълват - Ци и силата са непрекъснати. Вътрешно тренират Ци, външно се укрепва тялото.

В сравнение с другите школи, Ба Цзи е кратък и лаконичен. Неговите Тао Лу : " Ба Цзи Сяо Цзя" - "малките блокове в Ба Цзи", "Ба Цзи Цюан" - "Юмрука на осемте предела", "Лю Да Кай" - " Шест големи отваряния", "Ба Да Чжао " - "Осем големи прийома". От оръжията се практикуват само основните - тояга, сабя, меч и копие. Тао Лу с оръжия : "Поклащащата се сабя на Тай Гун ", "Червеното копие на шесте координации", Меча с тъмно острие на белите облаци", "Тоягата на странника ".

"Ба Цзи Сяо Ця" е важен комплекс за Цзи Бен Гун в Ба Цзи. Формата е къса и дръзка, има около двайсетина движения. Но пък съдържанието му е богато, присъстват всички видове техники - удари, прийоми с лакти, обмотавания, подпирания, завързвания. От всяко едно движение може "по частите да се познае цялото", вариациите са безкрайни. За това "Ба Цзи Сяо Цзя" са лесни за изучаване и имат съществено значение при усвояване на приложенията, това същността на Ба Цзи.

"Ба Цзи Цюан" е също така наричан "Големите осем предела", първоначалните му названия са "Единично събиране", "Малки пределно контролирани прийоми", "пресичане на осемте предела". Тази форма е предназначена за работа по двойки, но може да се тренира и самостоятелно.

"Шестте големи отваряния" - това е самостоятелно изпълнявани техники : мушкане, обхващане, повдигане на рамо, повдигане, приповдигане на сгънат лакът и обмотаване. Тези шест йероглифа съответстват на шест действия с ръце. Това са всъщност "шесте отваряния", наричани още "шест пробивания", има предвид "вратата на противника". За това ба Цзи още го наричат "Кай Мен" - "Разтваряне на вратите". Всяка от техниките се отработва както на място, така и с придвижване, без значение от размерите на тренировъчното място.

"Осемте големи прийома" - това е приложна техника в Ба Цзи Цюан. Това е изкуство, същото като "Шестте големи отваряния ", но достигнато с други средства. Може да се комбинират, но не бива да се разделят. Техниките "осем големи прийома" са :
1."Три докосвания на ръцете на Йен Ван "
2. "Свирепия тигър се катери в планината"
3. "Насрещтно три пъти да не обърнеш внимание"
4. " Княза - узурпатор рязко сгъва поводите "
5. " Насрещтно блокиране и длан обърната към слънцето "
6. " Рязко отваряне на вратите от ляво и дясно "
7. " Двоен захват с ноктите на жълтия ястреб "
8. " Стоейки на място, да нанесеш топовен удар към небето "


У Сю Фън добавил към изначалното съдържание на Ба Цзи особенностите на някои други стилове, създал много нови форми.


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИКАТА В БА ЦЗИ ЦЮАН


От гледна точка на техническите особености, на Ба Цзи е присъщ особен маниер. Освен често срещаните в У ШУ удари с ръце и крака, тук има много прийоми с корпуса и ръцете от много близка дистанция. Срещу по-тежък противник се прилага принципа " той не се движи - аз не се движа, той започва движението, но аз го изпреварвам ". Първото нещо е да се провокира противниковия прийом, след което хвърляйки се с "отваряне" към него, мощтно да се "разтвори вратата" и от къса дистанция да се приложи прийом. В Ба Цзи много подробно е разработена техниката с лакти, има поговорка, гласяща: " Силата на Ба Цзи е в лактите ". Примери за най-често употребявани прийоми с ръце са: "жестокия лакът", жестоката длан", "удар с бедро", "разсичане на планината и подпиране ". Прийомите се провеждат на трите нива, само тогава може с едно движение да се достигне успех.
На Ба Цзи е присъща мощната свирепост на тигъра и стабилността на мечката, от усилията най-важното е твърдото, нарича се "Пао Фа Ли" - "взривно усилие". То е еднакво при всички техники в Ба Цзи. Особеностите на това усилие са : движението е подобно на стрелба с лък, изхвърлянето - като взрив, формата се движи - духа следва, бързо като мълния. Затова взривното изхвърляне на сила е много мощно, то е свързано с придвижването в Ба Цзи. "Триещата стъпка" и "Тъпчещата стъпка" - това е източника на изхвърлянето на силата, има поговорка : " Силата започва в петите, изхвърля се от кръста, пронизва пръстите на ръцете ". Без значение каква е техниката с ръце, в тао лу или в бой, трябва да се стремите , изхвърлянето да е пълно и да се базира на тези три пункта.

Характерни техники с ръце в Ба Цзи - "на цун да пресечеш, на цун да хванеш", "рязко да хванеш и твърдо да удариш", притискане, промушкване, опиране, нахвърляне и др. Учителя Ван Хуа Шун устно ни предаде осемйероглифния секрет - :" първо - цун, второ - обхващане, трето - повдигане, четвърто - повдигане на лакът, пето - пронизване, шесто - заграбване, седмо - твърдост, осмо - хвърляне".

Девет изисквания към корпуса в Ба Цзи:
1. Мислите са лаконични, корпуса изправен.
2. Отпусни раменете, потопи Ци.
3. Въшно си квадратен - вътрешно кръгъл.
4. Прибери гърдите и издигни темето
5. Разтърси бедрата и присвий кръста
6. Ръцете и краката в хармония.
7. Ци и силата пронизват тялото.
8. Трите нива непрекъснато атакуват.
9. Мисълта охранява Дан Тиен.


Шест забрани в Ба Цзи : първо - изтичане на Ци, второ - прибързаност, трето - шаблонност, четвърто - разкъсвания, пето - разхвърленост, шесто - нерешителност.


Макар че внезапното взривно изхвърляне и обмотаващото настъпване на къса дистанция са част от достойнствата на Ба Цзи, ако с тях се прекалява, те се превръщат в недостатъци - поради внезапното настъпление е трудно бързо да се отстъпи със защита. Ето защо някои майстори от предишните поколения, за да преодолеят тези недостатъци, много тренирали Пи Гуа Цюан, свирепи разсичания и решителни закачания, нанасяйки първоначално удари от дълга дистанция, а след това прийоми на близка дистанция. В У ШУ има такава поговорка : " Ако добавиш към Ба Цзи - Пи Гуа, няма да те е страх нито от богове, нито от дяволи ".

От методите за действие с корпуса в Ба Цзи се набляга на "блокиране на ръцете и настъпване от страни ", много обръщания с изправяне, малко челни атаки. Пази покой и ще постигнеш кръга, ще съхраниш единността си, в движението - взривяваш се като гръм. Секрета за атаката с ръце е : настъпваш - изхвърляш, отстъпваш - стабилен си, корпуса не хвърля фронталната врата, краката не се занимават с напразно натрупване, ако погледа не улови целта - юмрука няма да удари в нужното място.

Тъй като в техниката на Ба Цзи основното са - рамене, лакти, бедра и колене, прийомите са резки и свирепи, то лесно можете да се контузите, за това се изисква повишено внимание , по време на работа по двойки. "Вълшебното копие " - Ли Шу Вен бил изключителен боец, много майстори са били убити или сериозно наранени от него, по време на схватки. В първата година от Китайската република в Тиен Цзин един майстор предизвикал Ли Шу Вен на двубой, Ли приложил прийома "жестокия тигър се връща в планината" и убил противника си. Сега времената са други, по-важни са съхраняването на здравето и повишаването на У Дъ - бойния морал.


ФОРМА НА СТЪПКИТЕ И ПРИДВИЖВАНИЯ В БА ЦЗИ ЦЮАН


Придвижванията в Ба Цзи са : " триеща стъпка", "тъпчещо-размазваща стъпка" и "обръщане с тъпчене", от формите на стъпване най-важните са " 4-6 " , която наричат още "Пу Дин, Пу Ба, Пу Гун, Пу Ма" -" нито дин, нито ба, нито гун, нито ма ". Поговорката гласи : " Мислите лаконични, корпуса прав, пръстите на краката здраво се впиват в земята, сгънати колене и приседналост, отпускане на бедрата, лек винт в кръста, лактите се координират с коленете, можеш да се хвърлиш в коя да е от осемте посоки".


Друга популярна поговорка, касаеща Ба Цзи е: " Ба Цзи, Ба Цзи, Цзяо Пу Ли Ди " - "Ба Цзи ,Ба Цзи, краката не се отлепят от земята ", имайки предвид, че в Ба Цзи няма притичвания, скокове и подобни, има само "триеща стъпка" и "тъпчещо размазване". За това е толкова мощно изхвърлянето на силатта, което изцяло зависи от придвижванията.Автор: Ли Цзин

 

 

Начало

iro.gif (4503 bytes)